Tank i retur villig borjan bruten forhallandet, dom forsta manaderna

En latt antydan kannetecknas it handelsernas forganglighet, sasom forsavitt n “dyker” ne i nago bassang. Riktig karlek formas successivt.

Kortvarig tillgivenhet kannetecknas enbart bruten fysiska emotione, sasom att bliv kar

Ett annat taktik att splittra mellan begreppen efemar sam riktig love befinner si att testa styrkan. Forsavit manniskor alskar varandra, age allvarliga emotione, ar en reslig splittring icke inte svar stav dem. Andock stundtals laker det sjalen, tomheten tillsamman forbindelse ersatts straxt it nya kanslor och kanslor. Karleken blir endast starkare utav hamsko och svarigheter. Det kommer att stalla upp att overleva bryta, kommer inte att avdunsta, skad kommer att upphetta hjartat.

, typ ofta stoter vi villig sadana term sasom att bliva kar. Flera ser ick sa gigantisk skillnad kungen do, samt ideligen ar dessa emotione forvirrade, stundtals orsakar krampa. Karlek sam foralskelse ar tva likartad sam meda skilda ter. Fortsattningsvis kommer vi att fundera bagg dessa koncept inom detalj, for att i alla fal hava nagon tolkning forsavitt do i framtiden.

Vilka befinner sig skillnaderna?

befinner si nago psyko-emotionell dragning mot en indivi. Det ha fullmakt varar mirakel nago underlang tid samt befinner si, at skillnad av love, icke nagon heltackande antydan, andock det ar ick heller begransat mo saken da endas fysiologiska sfaren.

Att bliva foralskad befinner si ej nagon vanlig sammansattning av kanslor samt kuttra sju. Samt arli talat befinner si det icke sa lindrig att dela de emotione som foljer tillsamman karleken av dom kanslor som foljer tillsammans att bli kar.

Ideligen atfoljs foralskelsen it gladje, sasom ocksa kan kallas en forandrat medvetandetillstand, nagot som liknar berusning eller trance. Ifall vi ??tar hansyn till det sakforhallande att emotioner bero it hormoner, kan det ha beskaffenhet kallas hormonell forgiftning.

Samtliga vet sadana symtom gallande foralskelse sasom publik entusiasm, skarpa kanslomassiga svangningar, karleksobjektet verkar idealiskt, forhallandet promenerar finfin, smidigt, pa hojning. Om ni beskriver tillstandet tillsammans ett glos verkar det sasom att n ar i nagon berattelse.

Det kan aven fortsattningsvis kallas nago historia, eftersom det inte ager kopiost med riktiga persone att handla. Detta sker ehuru nagon indivi vanligtvis blir foralskad ino ett ikon sasom han uppfunnit, dar det praktiskt taget ick finns nagon faktiskt individ. Tjabb, alternativt odl funka saken da narvarand personen blott som en forlatelse.

Nar vi blir betuttade i nagon individ, hanger vi sjalva, utan att speciellt fatta det, villi honom samtlig ideer forsavit saken da ideala partnern, samt under 2redbeans fria chattar en epok antaga vi att vi sannerligen hittade honom. Det blir en perfek delagare for att vi vill hava det, vi gor det odl ino vart undermedvetna, upphojer det mo himlen, etc., skada i sjalva verket kan det icke hava all egenskaper saso vi tillskrivit det.

Nedanfor ett tidrymd, medan vi ar ino en tillstand it upprymdhe, nog det ha icke marks. Andock allting i och med tiden promenerar kommer det att komma allting oftare. Och allt darfor at varje manniska ar enskil sam beter sig som han vill, och inte som vi skulle onska. Nar vi lar oss mer forsavitt en manniska befinner si vi ej stadse redo att kanna honom sasom han befinner si, vi befinner sig inte hela tiden beredd att ge upp vart uppfunna ideal, samt foljaktligen promenera foralskelsen over, det kan ocksa skrida slut ehuru var kropp inte kan hejd inom en bemyndigande it upprymdhe.

Bade foralskelse samt lov kannetecknas bruten nagon dyli stil sasom en hallfast koppling mot en individ av en ovrig kon, vilket komplicerar sokandet postum skillnader emellan do, ehuru de flesta itu deras manifestationer befinner sig identiska. Alltfor eldi, blind love kan innehalla de egenskaper saso tillhor riktig love. Salede aterfinns skillnaden emellan dom i allmanhet mer ino styrka an inom funktioner. Det befinner si pa grund av det befinner sig nodvandigt att utforligt forska var hyllning fran dessa emotioner.